top of page

Ove Sigvardsson - Ergonom/leg sjukgymnast, friskvårdspedagog  Egenskaper

 

Ett av mina arbetsområden är utbildare och inspiratör. Främst inom stresshantering, hur människor fungerar, hur vår tillvaro påverkar oss, hur man ska hantera nutidens krav, och om hur man i arbetslivet kan öka sin kapacitet utan att bränna ut sig.

Som föreläsare/utbildare ser jag det som en utmaning att engagera och aktivera deltagarna. Att få personerna att ta till sig ett nytt sätt att agera.

Arbetslivserfarenhet

Mitt arbetsliv började som tekniker i sammanlagt fyra år. Från 1988 har jag arbetat som sjukgymnast och av det 10 år som företagssjukgymnast.

Från 1999 är jag egenföretagare med sjukgymnastbehandling och utbildning som viktigaste områden. Jag utför även uppdrag inom ergonomi, och friskvård

Sedan många år har jag kurser i massage. Deltagarna lär sig massage på hela kroppen, samt lär sig om beröringens betydelse.

Jag jobbar med utbildning i flera former. Mina huvudsakliga utbildningsområden är anatomi/fysiologi och hälsa/friskvård.

bottom of page